Vrijdag 25 juni 2021 – naar aanleiding van het Kamerdebat, maandag 28 juni, omtrent de
cultuurnota ‘Naar Vore’ van SP-Kamerlid Peter Kwint willen wij de Kamer oproepen stappen te
maken richting een gezond popklimaat. Er worden goede stappen gemaakt voor het
versterken van de sector, maar we willen én moeten nu doorpakken. Door nieuwe
investeringen kan de popsector in de basis worden versterkt. Daarin hebben we oog van alle
disciplines: van hiphop tot dance, en van singer-songwriter tot metal.

Voor al die disciplines willen wij aan de bak: voor talenten, eerlijke betalingen voor artiesten
en een gezonde infrastructuur. Daar is echter wel wat voor nodig. Daarom roepen wij op om
extra investeringen te doen in de cultuursector in het algemeen en popkoepels in het
bijzonder.

Wij vragen om een financiële versterking voor popkoepels. De provinciale en
stedelijke popkoepels spelen een substantiële rol in de ontwikkeling van talent en zijn hierom
een belangrijke schakel in de landelijke infrastructuur. Daarnaast kijken wij naar thema’s als
inclusiviteit, fair-practice en dragen we bij aan het versterken van de bestaande
infrastructuur.

Kortom: wanneer er wordt geïnvesteerd in popkoepels, profiteert de hele
sector met in het bijzonder de talenten die de popsector rijk is.
Waarom willen we het belang van nieuw beleid voor de popsector aankaarten:
1) inkomstenpositie versterken van de artiest (meer inzet op de fair practice code);
2) een subsidiestelsel dat aansluit bij het karakter van de popsector;
3) instandhouding van (kleine) poppodia en de algemene provinciale/stedelijke infrastructuur
die een belangrijke functie vervullen voor talent en;
4) investeren in inclusiviteit en diversiteit.

De positie van enkele popkoepels staat onder druk en daarmee komt ook een gezonde
infrastructuur in gevaar. Het belang van een gezonde infrastructuur is van onmiskenbaar
belang en popkoepels spelen daar een centrale rol in. Willen we blijven inzetten op talent die
een ontwikkeling kan doormaken naar de top? Dan moeten we nu ‘Naar Vore’!

Namens alle Aangeslotenen POPnl – Platform Talentontwikkeling